Medisch Pedicure / Niveau 4

Om in het bezit te komen van het Branchediploma Medisch Pedicure op MBO 4 niveau dient u onderstaande 3 deelkwalificaties te behalen.

De Richtlijnen en de Code zijn geïntegreerd in de opleiding. Na het behalen van het diploma kunt u zich in laten schrijven in het kwaliteitsregister (KRP).  Zorgverzekeraars zullen het KRP raadplegen voor het verstrekken van vergoedingen. Om in het KRP te blijven dient u accreditatiepunten te behalen.

Deelkwalificatie Risicovoet

In de module Risicovoet wordt aandacht besteed aan de voetverzorging van cliënten met een verhoogd risico, zoals: diabetici, reumapatiënten, de oudere voet, de spastische voet, de verwaarloosde voet en de oncologische voet.

Opleidingsduur:

De opleiding start op zaterdag 21 september 2024.

Examens:

Theorie examen: november 2022

 • Diabetische voet
 • Reumatische en overige voet
 • Casustoets risicovoet
          Praktijk examen : december 2022

Studiekosten en examengeld:

 Inschrijfgeld € 25,-
 • Lesgeld:
€ 750,-
 • Boeken:
€ 175,-
 • Materialen:
€ 175,-
 • Examengeld:
+/- € 475,-

Deelkwalificatie Specialistische Technieken

Van de medisch pedicure wordt verwacht dat zij naast het behandelen van de risicovoet ook specialistische behandelingen kan uit- voeren. Deze behandelingen zijn preventief of gericht op pijn- en/of klachtenvermindering. Afhankelijk van de aard van de aandoeningen of klachten gebruikt de medisch pedicure verschillende technieken en materialen.

In de deelkwalificatie Specialistische Technieken worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Anti-druktechnieken
 • Orthesetechnieken
 • Nagelreparatie en prothesetechnieken
 • Nagelbeugeltechnieken

Opleidingsduur:

De opleiding start op woensdag 18 september 2024.

Examens:

 • Theorie-examen maart 2025
 • Casustoets maart 2025
 • Proeve van bekwaamheid april 2025

Studiekosten en examengeld:

 • Lesgeld:
€ 750,-
 • Boeken:
€ 150,-
 • Materialen:
€ 295,-
 • Examengeld:
+/- € 390,-

Deelkwalificatie Ondernemen

Voor veel mensen met een vakopleiding is de volgende logische stap het opzetten van een eigen bedrijf. Daarvoor heeft u ondernemersvaardigheden nodig.Tijdens de deelkwalificatie Kwaliteitszorg en Ondernemen komen de verschillende onderdelen voor het starten en leiden van een bedrijf systematisch aan bod, zoals inkoop en voorraadbeheer, personeelsbeleid, marketing, opstellen van een financieel plan, boekhouding en administratie, kwaliteitsbeleid en het maken van een ondernemersplan.

Opleidingsduur:

De opleiding start woensdag 21 september 2024.

Naast de lessen heeft u recht op persoonlijke portfoliobegeleiding d.m.v. E-learning

Examens:

Portfolio assessment: december 2025

Studiekosten en examengeld:

 • Lesgeld:
€ 500.-
 • Boeken:
€ 50,-
 • Examengeld:
 € 225,-